Elektroinstalace   Elektrické vytápění   Montáže hromosvodů   Instalace osvětlení   Slaboproud
Montáž a revize hromosvodů

Provádíme revize, opravy a montáže hromosvodů a hromosvodových soustav dle platných norem.

Návrhy hromosvodů provádíme klasickým způsobem - jímací soustava z měděných nebo FeZn vodičů, pro uzemnění je využita domovní uzemňovací síť - zemnící pásek v základech stavby.

Provádíme návrhy a realizace hromosvodných soustav:

- jímací zařízení zachycující blesk
- svody
- uzemnění zajišťující svod blesku do země

Provádíme instalaci vnější ochrany před bleskem - chrání objekt před přímým úderem blesku (hromosvodní systém).

Nabízíme také instalaci účinné vnitřní ochrany před bleskem - přepěťové ochrany objektů a domácností.Reference 2010

RD Rajhrad - Staveništní přípojka, kompletní elektrorozvody, elektrokotel, rozvody PC/SAT/TV, osvětlení bazénu, dálkové ovládání vrat a venkovního osvětlení, hromosvod.